Proiect amplu de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă din județul Bacău

În cadrul sistemului de alimentare cu apă din Magura, se propune extinderea rețelei de distribuție cu conducte de aducțiune și rezervoare, precum și o creștere semnificativă a rețelei de distribuție a apei potabile în satele Magura, Sohodol și Crihan.

În Nicolae Bălcescu, proiectul vizează extinderea rețelei de alimentare cu apă prin utilizarea conductelor PEID, asigurând astfel o acoperire sporită în această localitate. De asemenea, se planifică construcția unei stații de pompare pentru alimentarea cu apă a zonei înalte Albeni, inclusiv extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Valea Seaca și Buchila.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, proiectul propune extinderea rețelei de canalizare în Magura, Sohodol, Crihan, Nicolae Bălcescu și Filipești, cu stații de pompare pentru gestionarea apelor uzate. Reabilitarea unei stații existente și extinderea rețelei în clusterul Nicolae Bălcescu sunt aspecte cheie ale acestui segment.

Contractul a fost împărțit în trei sectoare de lucru distincte pentru o gestionare eficientă a proiectului. Fiecare sector are propriile obiective, inclusiv construcția de conducte de aducțiune, extinderea rețelelor de distribuție și canalizare, construcția de stații de pompare și multe altele.

Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor este programată pe o perioadă de 24 de luni, iar prioritățile de implementare vor viza în primul rând sectoarele 2 și 3. Perioada de garanție este stabilită la 36 de luni pentru asigurarea calității pe termen lung.

Valoarea estimată a contractului, de 69.39 milioane de lei, nu include cheltuieli diverse și neprevăzute, iar acesta acoperă o gamă largă de activități, de la lucrări de construcție și furnizare de utilaje până la testarea și punerea în funcțiune a sistemelor. Este important de menționat că contractul include și remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție.

Dacă ești interesat să ofertezi pentru aceste investiții, poți să testezi gratuit platforma Victa.ro, care oferă oportunități în acest domeniu.

SURSA ARTICOL