Polipropilena blockpolimer (PP-B): Un material de top destinat realizării retelelor de canalizare

Polipropilena blockpolimer(PP-B) este cea mai recentă generație de material termoplastic utilizat pentru fabricarea elementelor componente ale sistemelor de canalizare. Acest material combină stabilitatea clorurii de polivinil neplastifiat(PVC-U) cu elasticitatea polietilenei.

Polipropilena copolimerizată în bloc ( PP-B ) conține în lanțul macromoleculei secțiuni întregi de molecule de etilena (per total între 8 si 10% în greutate ), intercalate între secțiuni de molecule de propilenă.

Principalele caracteristici fizice sunt :

 • Modulul de elasticitate, la 23ºC  ≥ 1250 MPa;
 • Densitate medie : 900 kg/m³;
 • Rezistența la rupere, la 23ºC = 28 N/mm²;
 • Rezistența la impact Charpy, la 23ºC, respectiv la 0ºC = 70 / 5 kJ/m²;
 • Punctul de topire cristalite = 190- 230 ºC;
 • Conductivitatea termică, la 23ºC = 0.23 W/mK;
 • Coeficientul de dilatare liniară =0.16-0.18 mm/mK.

Polipropilena PP-B este utilizată cu precădere pentru sisteme de conducte de canalizare gravitaționale îngropate, datorită rezistenței foarte bune la impact, chiar și la temperaturi scăzute. Este un material nepolar, aproape insensibil la acțiunea solvenților. Prin urmare nu se pretează la îmbinarea cu adeziv. În schimb, se comportă perfect în cazul sudurii prin topire, adică polifuziune sau sudură cap la cap. Rezistența chimică  este foarte bună, datorită caracterului nepolar însă  nu rezistă la acizi oxidanți, cetone, petrol, hidrocarburi aromate sau clorurate. În cazul expunerii îndelungate, radiația ultravioletă produce efectul de foto-oxidare, însă normele în vigoare nu impun utilizarea de aditivi împotriva acțiunii acestuia,avand in vedere ca aceasta expunere va fi intotdeauna numai pe termenul depozitarii temporare,in spatii neacoperite. Din punct de vedere termic, domeniul temperaturilor de utilizare a polipropilenei blockpolimer este cuprins la modul general între -10ºC și     +80 ºC.                                             

 • Țevi și fitinguri de canalizare cu perete multistrat (corugat) din PP-B

Țevile și fitingurile corugate din PP-B au suprafața interioară netedă și suprafața exterioară profilată, definite ca Tip B și sunt reglementate din punct de vedere al  cerințelor de standardul EN 13476-3.

Proporțiile țevilor și ale elementelor de fixare sunt determinate în funcție de diametrul lor exterior DN / OD sau diametrul lor interior DN / ID cu dimensiunile nominale din Tabelul de mai jos:

DN/OD (mm) 110,160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
DN/ID (mm) 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,1200,1400

*Din gama de dimensiuni DN/OD 110-630mm si DN/ID 200-1000mm se pro-duc prin perforare ulterioara tevi de drenare cu suprafete de drenaj >50mp/m 

** Mufele țevilor cu diametrul mai mic de 500 mm sunt produse separat prin injecție în matrița și sunt sudate ulterior în procesul de fabricație la capătul țevilor debitate deja la lungimea standard.

*** Toate țevile din gama de diametre vor fi cu mufă integrată din fabrică.                                                     

Țevile și fitingurile corugate din PP-B sunt destinate realizării rețelelor de canalizare gravitaționale îngropate, în special în următoarele situații:

 • Porțiuni ale rețelei de canalizare vor fi dispuse în zonă de trafic;
 • Montarea conductelor la adâncimi relativ mici (acoperiri intre 0,8 -1,2 metri) sau la adâncimi mari (peste 4,0 metri);
 • Solul din zona amplasării rețelei nu este suficient de stabil din punct de vedere static (ex. nisip argilos);
 • Neavand in zonă construcției sursă de material de umplutură uzual acceptat (pietris cu conținut de nisip), se optează pentru realizarea pozării/umpluturii cu materialul excavat.

Alegerea rigidității țevilor precum și pozarea acestora se va face pe baza unui calcul static.

Țevile corugate din PP-B  se produc în  clasele de rigiditate inelară SN8, SN10 sau după caz SN12 kN/mp. SN10 și SN12 sunt extensii ale clasei de rigiditate SN8 (marcajul standard SN8 și în paranteză SN10 sau SN12). Valorile extreme ale șirului de  rigidități standard SN2, SN4 și SN16 se produc numai la cerere, având în vedere utilizarea lor restransă din considerente tehnico-economice.

Fitingurile utilizate în configurația acestor rețele sunt conforme aceluiași standard și sunt produse  prin injecție în matriță sau confectionate din țevi prin sudură, de regulă de către producătorul țevilor .

Fitingurile  din PP-B sunt disponibile în toate dimensiunile standard și formele uzuale necesare, cum ar fi: mufe, coturi, ramificații, reducții etc.

Caracteristicile țevilor sunt demonstrate prin teste de lot de la producător și teste tip de la un Laborator independent, conform Regulamentului  UE 305/2011, adoptat prin HG668/2017, după cum urmează:

 • Rigiditatea inelară, conform EN ISO 9969;
 • Rezistența la impact, la 23 si -10 ºC, conform EN 744;
 • Flexibilitatea inelară : epruveta de țeavă cu lungimea de 300 mm este presată mecanic până la o deformare de 30% din diametru ; forța de apăsare nu trebuie să aibă scăderi iar țeava trebuie să-si revină la forma inițiala, fără spargeri, burdușiri sau fisuri;
 • Proba de fluaj: raportul de fluaj trebuie să fie ≤ 4 pentru extrapolarea la doi ani;
 • proba de etanseitate la apă, conform EN 1277 a inelului elastomeric, la 0,05 și 0,5 bar, proba de etanșeitate cu aer la depresiune de 0,3 bar.

Țevile și fitingurile sunt realizate din materie primă certificată, într-o culoare diferită de negru pentru a exclude suspiciunile de utilizare a materiilor prime reciclate (provenite de regulă din surse necontrolate). Interiorul țevilor este preferabil de culoare albă în vederea facilitării inspecțiilor video CCTV.

Marcajul țevilor  conține cel putin următoarele elemente de identificare:

 •  Standardul de produsȘ EN 13476-3;
 •  Diametrul nominal;
 •  Numele producătorului și/sau denumirea comercială a produsului;
 •  Clasa de rigiditate inelară (SN);
 •  Materia primă: PP-B;
 •  Codul ariei de aplicatie: “U” ;
 •  Data și locul fabricației;
 •  Simbolul * (cristal de gheață ); determinarea rezistenței la impact s-a făcut și la -10ºC.

Articol realizat de de Ing. László Jancsó