Oportunități de ventilație folosind centralele RWA RZ25, RZ50 si RZ75

Unitățile de control RWA sunt binecunoscute pentru funcția lor primară de acționare a deschiderilor pentru evacuare a fumului și a gazelor fierbinți. Pe de altă parte, centralele RWA RZ25/50/75 oferă facilitați surprinzătoare de funcționare automată pentru ventilația zilnică a oricărei încăperi. Gama de motoare alimentate la 24V oferă posibilitați mult mai mari de acționare a ferestrelor decât cele la 230V, inclusiv coordonarea cu servomotoare de închidere perimetrală, posibilitatea de montaj ascuns în tocul ferestrei și curse de deschidere până la 1000mm.

Conectivitate cu senzorii de ploaie si de vânt

Centralele RZ25/50/75 se pot conecta direct cu senzorii de ploaie iar centralele RZ50, RZ75 și cu senzorii de vânt. În acest fel, ferestrele vor fi cu prioritate închise în caz de vreme rea. Funcțiile automate si manuale de ventilare sunt temporar dezactivate dar vor reveni la 5 minute după ce viteza vântului scade sub valoarea aleasă și ploaia a încetat. Conectivitate cu senzori de temperatură sau programatoare de timp Deschiderea sau închiderea ferestrelor se poate face manual (din comutatoare) sau automat, folosind senzori de temperatură ambientală sau dispozitive de comandă la intervale de timp programabile.

Setări de funcționare

Setările de funcționare se realizează din microcomutatoarele si potențiometrele aflate pe placa electronică a centralei. „

  • Închiderea automata a ferestrelor in cazul unei căderi de curent. Acest lucru este posibil cu ajutorul bateriilor de backup „
  • Închiderea automată a ferestrelor după un interval de timp setabil
  • Limitarea timpului de acționare la deschidere. In acest fel se poate limita de fapt cursa de deschidere a ferestrelor la valori convenabile
  • Setarea modului de comandă a ventilării: puls (fereastra se va deschide complet) sau „deadman“ (acționarea funcționează atât timp cât ținem butonul apăsat). Setarea se face separat pentru închidere și pentru deschidere.

Conectarea în cascadă a centralelor

Se pot conecta până la 5 centrale în sistem masterslave. În acest fel se pot obține până la 5 linii de ventilare independente dar cu comanda de închidere comună de la senzorii de ploaie si vânt conectați la centrala master.

Supraveghere permanentă a stării de funcționare

Starea de funcționare sau eventualele defectiuni sunt în permanență afișate pe placa de bază a centralei.

  • Expirarea termenului de mentenanta „
  • Necesitatea înlocuirii bateriilor „

Lipsa alimentarii la 230V , caz în care actionarea manuală sau automată a ventilării este dezactivată.

Doriți mai multe informații de la specialiștii G-U Ferrom?
Completați formularul de mai jos!