Cum se face întreținerea chimică a cazanelor cu abur?

Utilizarea apei ca agent termic în instalațiile de cazan, instalațiile termomecanice sau în schimbătoarele de căldură folosite în diverse procese tehnologice, ridică o serie de probleme legate de fenomenul formării depunerilor. Apa, fiind cel mai bun dizolvant, nu este niciodată pură, ea conținând cantități variabile de substanțe dizolvate sau în suspensie. Pentru prevenirea formării depunerilor de săruri sau de oxizi pe suprafețele de transfer de căldură ale cazanelor, trebuie respectat un anumit regim chimic, atât pentru apa de alimentare a cazanului, cât și pentru cea din generator, indicii de calitate fiind menținuți printr-un regim de purjă adecvat, care elimină sărurile concentrate în zona de evaporare.

Necesitatea eliminării din apă a substanțelor conținute, este impusă de consecințele nedorite pe care depunerile formate pe suprafețele de transfer le au asupra funcționării în condiții de siguranță a utilajelor respective și anume:

 • Depășirea rezistenței maxime admise pentru metal la temperatură datorită conductivității termice mai mici a depunerii decât a metalului țevii, care conduce la creșterea temperaturii acestuia;
 • Creșterea consumului de combustibil și scăderea randamentului instalației de cazan;
 • Creșterea intervalului de timp în care se ating parametrii normali de lucru;
 • Impurificarea aburului cu efecte negative asupra consumatorilor de abur;
 • Apariția coroziunii pe suprafețele metalice.

Exemplu de suprafețe interioare colmatate la cazane de abur:

Pentru evitarea apariției problemelor de colmatare a cazanelor de abur, precum și pentru evitarea accidentelor datorate posibilelor fisuri, condițiile de calitate impuse apei de alimentare pentru generatoarele de abur trebuie să răspundă cerințelor de funcționare la parametri normali și în deplină siguranță. Aceste condiții sunt cu atât mai severe, cu cât temperatura și presiunea de funcționare (parametrii normali ai cazanului) sunt mai mari, ele fiind reglementate de prescripțiile tehnice ISCIR.

Pentru asigurarea unui regim chimic corespunzător, prescripțiile tehnnice ISCIR prevăd realizarea următoarelor condiții:

 • Pregătirea suprafețelor interioare ale cazanului și instalației aferente înaintea punerii în funcțiune – degresare și pasivizare;
 • Eliminarea din apa brută a substanțelor în suspensie sau dizolvate până la valori admise pentru apa de alimentare a generatoarelor, cu ajutorul instalațiilor de tratare a apei;
 • Condiționarea apei de alimentare, a apei din generator și a aburului produs pentru evitarea fenomenelor de coroziune a suprafețelor interioare ale generatorului și ale circuitului apă/abur/condensat, cât și pentru apa de cazan;
 • Curățarea și spălarea chimică a cazanelor și instalației aferente în vederea eliminării crustelor și coroziunii și asigurării unui regim normal de funcționare.

Dedurizarea și degazarea apei de alimentare prin care se elimină ionii de calciu și magneziu ce produc cruste de săruri aderente, îndepărtarea oxigenului și bioxidului de carbon, care favorizează fenomenele de coroziune, dozarea reactivilor chimici pentru corecția pH-ului prin care fierul este menținut în domeniul de pasivitate electro-chimică și regimul de purjare prin care se asigură îndepărtarea mâlului și a sărurilor din apa cazanului sunt principalii factori care asigură un regim chimic corect al generatorului de abur cu implicații directe asupra duratei de viață a sistemului sub presiune si a costurilor  de exploatare.

Pentru creșterea fiabilității și siguranței în exploatare, a duratei de viață a cazanului și evitarea evenimentelor deosebite în exploatare, pe lângă cele expuse mai sus, se recomandă:

 • Regimul de purjare continuă și periodic, dozarea reactivilor pentru corecție a pH-ului și finisarea degazării, se vor stabili numai pe baza analizelor chimice executate în laborator;
 • Pentru perioadele de staționare îndelungată a cazanului se vor aplica măsurile prevăzute în tehnologia de spălare chimică și conservare;
 • Stabilirea unui regim chimic optim de lucru în centrală prin monitorizarea caracteristicilor fizico-chimice ale apei de alimentare și apei de cazan.

Având în vedere importanța deosebită a respectării regimului chimic al cazanelor de abur, toate operațiile de degresare, curățare, spălare, pasivizare și monitorizare a regimului chimic, sunt reglementate de prescripții ISCIR și pot fi efectuate numai de agenți economici autorizați.

LABOREX SRL, înființată în 1994 cu capital integral românesc și experiență în domeniul producției de substanțe chimice, are implementat și certificat încă din anul 2005 Sistemul de Management al Calității, conform condițiilor impuse.

O importanță deosebită a fost acordată întreținerii echipamentelor termice, LABOREX fiind autorizată ISCIR  privind “Întreținerea prin spălare chimică la cazane de abur, apă caldă și apă fierbinte”.