Stocarea energiei intermitente produse de fotovoltaice în baterii duce la o creștere de trei ori a prețului per kWh

Comitetul Economic și Social European (CESE) a adus în atenție preocupările legate de autoconsumul individual și colectiv de energie, utilizând panouri fotovoltaice, identificând diverse provocări în acest domeniu. Una dintre cele mai importante probleme se referă la stocarea energiei în baterii, care duce la o creștere semnificativă a costurilor, practic triplând prețul per kilowatt-oră (kWh). Procesul de extracție a litiului, esențial pentru bateriile litiu-ion, este intens consumator de apă și implică riscuri de deteriorare a ecosistemului. CESE consideră că autoconsumul de energie reprezintă un factor crucial în tranziția către o economie verde și echilibrată din punct de vedere economic și social.

CESE propune trei soluții pentru gestionarea energiei intermitente produse de fotovoltaice. Prima soluție implică ajustarea consumului, orientându-l către momentele de vârf de producție. A doua soluție constă în stocarea surplusului de energie pentru utilizare în perioadele cu producție mai scăzută, însă costurile ridicate ale stocării reprezintă un obstacol major. CESE sugerează, de asemenea, posibilitatea consumului de energie produsă în alte locuri decât imediata vecinătate a instalațiilor.

Costurile sistemice ale rețelelor cresc odată cu creșterea ponderii energiei din surse regenerabile volatile. CESE atrage atenția asupra inadaptării grilelor tarifare existente la specificul producției de energie din surse regenerabile sau la amprenta de carbon. Autoconsumul este afectat și de alți factori, cum ar fi constrângerile tehnice, financiare și de reglementare, care împiedică mulți utilizatori să instaleze panouri fotovoltaice.

Costurile financiare ale instalării și întreținerii panourilor fotovoltaice pot deveni prohibitiv de mari, iar costurile de mediu asociate stocării chimice în baterii afectează bilanțul autoconsumului. Extracția litiului implică consum mare de apă și generează deversări toxice, având impact asupra ecosistemelor locale. Costurile ridicate ale stocării reprezintă, de asemenea, o problemă semnificativă.

În concluzie, CESE subliniază că autoconsumul de energie din surse regenerabile, în special prin utilizarea panourilor fotovoltaice, se confruntă cu numeroase provocări care necesită abordări sustenabile și adaptabile pentru a fi depășite.

SURSA ARTICOL