Proiect de extindere a rețelei de canalizare: Investiție pentru calitatea vieții și protecția mediului în Tulcea

În data de 1 aprilie 2024, se află în desfășurare procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea tehnică și antrepriză a extinderii rețelei de canalizare, precum și realizarea racordurilor la sistemul existent, din orașul Slava Cercheza, Tulcea. Această investiție este estimată la suma de 4,7 milioane de lei și are ca scop principal îmbunătățirea infrastructurii de colectare și transport a apelor uzate menajere, precum și dotarea acesteia cu cămine de racord complet echipate, amplasate pe domeniul public, la limita proprietății.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a spori gradul de confort și de a asigura un trai decent pentru populație, eliminând în același timp riscurile pentru sănătatea publică și respectând standardele europene în domeniu. Pentru a garanta conformitatea cu politicile de mediu la nivel regional, național și comunitar, se va folosi materiale de construcție și proceduri de execuție care nu afectează mediul înconjurător.

De asemenea, investiția va contribui la dezvoltarea spațiului rural conform politicilor sectoriale naționale. Detaliile tehnice ale proiectului sunt incluse în documentația de licitație, care cuprinde specificații tehnice și planuri detaliate, precum și avizele obținute până în prezent.

Conform prevederilor legale, orice operator economic interesat să participe la această procedură are dreptul de a solicita clarificări referitoare la documentația de atribuire cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În situația în care termenele stabilite nu pot fi respectate, autoritatea contractantă se angajează să ofere răspunsuri la solicitările de clarificare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

SURSA ARTICOL