Grupul Vaillant devine neutru din punct de vedere climatic

Pentru a atinge acest obiectiv, am dezvoltat o strategie climatică ambițioasă pe termen lung.

Cu noul program SEEDS, Grupul Vaillant își propune să devină neutru din punct de vedere climatic. În acest scop, compania își va reduce propriile emisii de gaze cu efect de seră cu 50% până în 2030 – de la aproximativ 60.000 de tone pe an în 2018 la mai puțin de 30.000 de tone până în 2030. Ca atare, grupul Vaillant va contribui la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris din 2015, care are ca obiectiv limitarea încălzirii globale la 1,5℃.

Al doilea obiectiv al strategiei climatice a este de a compensa emisiile inevitabile prin intermediul proiectelor de împădurire, începând cu 2020.

Reducerea emisiilor de CO2

-50% emisii de CO2 prin …

  • Utilizarea energiei electrice „verzi”
  • Măsuri de eficiență în fabrici și clădiri de birouri
  • Vehicule eficiente și mașini electrice

Un factor major în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 este electricitatea din surse regenerabile de energie, care – mai ales atunci când este utilizată la unitățile de producție – permite o economie anuală de CO2 de până la 18.000 de tone. Fabricile și sucursalele noastre din Germania au funcționat complet pe energie electrică „verde” din 2017, fabricile din orașul francez Nantes și din orașul britanic Belper urmând exemplul în 2018. Alte puncte de lucru vor face, de asemenea, trecerea, în măsura în care electricitatea „verde” este disponibilă în țara respectivă.

Al doilea factor cheie este consumul redus de energie în cadrul proceselor de producție și al clădirilor Grupului Vaillant. Măsurile de eficiență în producție și în interiorul clădirilor sunt concepute pentru a ajuta la reducerea consumului de gaze și, astfel, la reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 asociate.

Al treilea factor este flota de vehicule. Intenția este ca emisiile să scadă considerabil până în 2030 – datorită trecerii treptate la vehicule mai economice și, ori de câte ori este posibil, la vehicule electrice. Planul este ca mașinile electrice să reprezinte cel puțin 25-30% din flota de vehicule a grupului Vaillant până în 2030.

Compensarea prin împădurire

Pe termen lung, Grupul Vaillant va compensa emisiile de CO2 prin intermediul propriilor proiecte de împădurire. Pădurile sunt capabile să capteze CO2 cu efect de seră care dăunează climatului. Ca parte a proiectelor pe termen lung, vom planta noi zone de pădure în țările în care suntem prezenți. În special, accentul este pus pe pădurea naturală și pe agroforesterie – un sistem de producție agricolă care combină elemente ale agriculturii arabile cu elemente de silvicultură. Până când aceste noi suprafețe de pădure planificate captează toate emisiile rămase ale companiei după măsurile de reducere, Grupul Vaillant va achiziționa certificate de CO2 din proiecte de împădurire existente și certificate. Ca atare, grupul Vaillant va deveni neutru din punct de vedere climatic.

Responsabilitate comună pentru emisii

Pe lângă emisiile de care Grupul Vaillant este direct responsabil, există și emisiile generate independent de noi. Împărtășim responsabilitatea pentru aceste emisii cu furnizorii, angajații și clienții. Acestea includ emisiile legate de bunurile și serviciile achiziționate, precum și cele cauzate de transport, călătorii de afaceri și naveta angajaților noștri la locul de muncă. În special, acestea includ emisiile cauzate de utilizarea produselor Vaillant Group. Mărimea emisiilor generate în timpul funcționării unui sistem de încălzire depinde de sursa de energie, de standardul energetic al clădirii în cauză și de obiceiurile personale de încălzire. Cu produse extrem de eficiente și tehnologie de control de ultimă generație, Grupul Vaillant le permite clienților să salveze energie și emisii de CO2.