Distribuţie optimizată a costurilor în funcţie de consumul real

Siemeca este un sistem Siemens destinat măsurării şi colectării de date. Sistemul include repartitoare de costuri, contoare de căldură și de apă, transformatoare de semnal și noduri de comunicații. Instalarea este simplă, iar modul de comunicare este de tip wireless astfel încât datele să fie colectate de la distanţă, fără a fi nevoie de acces în clădire. Siemeca prezintă numeroase avantaje, dintre care se detaşează posibilitatea mare de integrare a principalelor aparate de măsurare a consumului necesar pentru funcţionarea sistemului (gaz, energie termică, apă, energie electrică etc.) Pentru a colecta datele despre consumul acestor surse de energie, trebuie să existe un aparat cu interfaţă cu impuls. Sistemul are un design flexibil, ce permite realizarea proiectului în mai multe faze, de exemplu instalarea iniţială a repartitoarelor, urmată de cea a contoarelor de apă şi a celor electronice. În plus, se pot conecta mai multe clădiri la un sistem comun de colectare a datelor, printr-o reţea de comunicare de tip M-bus. Informaţiile primite de la contoarele sau repartitoarele de căldură electronice sunt stocate în nodurile de comunicaţie, care sunt sincronizate între ele şi fac parte dintr-un sistem unitar, ce poate fi accesat din mai multe locuri.

Capacitate sporită de comunicare
Nodurile de comunicaţii se alimentează cu baterii şi dispun de o sursă de energie de rezervă (descărcarea bateriei, starea sistemului şi a componentelor sale se pot verifica la listarea datelor). Comenzile se transmit local, prin conectarea directă la unul dintre nodurile de comunicaţie din sistem sau printr-un aparat radio, care este legat printr-un port USB la calculator. Transmiterea la distanţă se efectuează prin intermediul nodurilor de reţea, cu ajutorul unui modem GSM integrat sau a unei cartele de reţea. În acest caz, este nevoie de semnal de telefonie mobilă sau internet. La clădirile cu număr redus de unităţi de locuit este posibilă instalarea „Walk-by” (fără noduri de comunicaţie), stocarea informaţiilor efectuându-se în aparatele de măsurat. Această soluţie este mai simplu de instalat şi implică o reducere a costurilor, dar nu permite transmiterea de date la distanţă. Pentru a beneficia de o funcţionalitate maximă, se poate monta pe aparatele de măsurat un sistem de noduri de comunicaţie prin schimbarea parametrilor de program.
Reducerea consumului excesiv de energie 
Datele afişate pe aparatele sunt fie în format REP fie XML, ceea ce asigură citirea lor simplă în programele de calcul al cheltuielilor. În pofida numeroaselor avantaje ale sistemelor de măsurare, simpla montare a sistemului de împărțire a consumului nu va rezolva problema consumului excesiv de energie. În multe gospodării nivelul căldurii este constant, chiar și atunci când nu este nimeni acasă. De asemenea, multe persoane aleg să rezolve problema căldurii în exces deschizând fereastra. Această metodă de raportare față de încălzire generează costuri inutile. Instalând repartitoarele de costuri, mulți consumatori vor putea urmări consumul propriu și vor putea căuta activ o soluție pentru scăderea consumului. Cele mai eficiente economii de energie se obțin prin montarea unui ventil de termostat pe calorifer și a unor capete de reglare a temperaturii. Pasul următor pentru a economisi energie și pentru a scădea costurile pentru încălzire este reglarea ventilelor și capetelor în funcție de momentul zilei. Astfel, nivelul de încălzire poate scădea dacă nu este nimeni acasă. Informaţii suplimentare, la www.siemens.ro/btAdd a Comment