11 milioane de români au acces la sisteme moderne de canalizare și epurare a apelor uzate: O analiză a datelor INS

În anul 2023, peste 11 milioane de români au acces la sisteme moderne de canalizare și epurare a apelor uzate, reflectând o creștere semnificativă față de anul precedent.

Creștere substanțială a conectării la canalizare

În România, 11.415.029 locuitori au avut locuințele conectate la sistemele de canalizare în 2023, reprezentând 60,1% din populația rezidentă a țării. Acest lucru marchează o creștere notabilă de 174.369 de persoane în comparație cu anul 2022.

Extinderea rețelelor de canalizare și epurare

11.176.443 de persoane au fost conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a apelor uzate, ceea ce înseamnă 58,7% din populația rezidentă a României. Aceasta reflectă o creștere de 114.011 persoane față de anul precedent, îmbunătățiri determinate de racordarea la rețelele de canalizare nou construite și de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare.

Disparități regionale

Datele Institutului Național de Statistică arată diferențe semnificative între regiunile de dezvoltare din România. Cele mai mari rate de conectare la sistemele de canalizare au fost înregistrate în București-Ilfov (95,4%), Centru (72,7%) și Vest (71,9%), în timp ce gradul cel mai scăzut de racordare s-a înregistrat în Nord-Est (40,3%), Sud-Muntenia (41,8%) și Sud-Vest Oltenia (51,7%).

Disparități urbane-rurale

În mediul urban, aproape 99% din populația rezidentă beneficiază de servicii de canalizare, în contrast cu doar 17,8% din populația rurală, subliniind discrepanțele semnificative în infrastructura de canalizare între zonele urbane și cele rurale din România.

SURSA ARTICOL