Prin coroziune se înţelege distrugerea materialelor, cauzată de reacţiile chimice sau electrochimice cu mediul inconjurător, cu trecerea metalului în formă de oxizi sau hidroxizi, ceea ce conduce la schimbarea