Conceptul nZEB (nearly zero energy building), de la proiect de la realitate Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca derulează, în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare și inovare HORIZON 2020,