Reluarea Procedurii de Atribuire a Contractului pentru Racordurile la Canalizare din Localitățile Frăsinet și Clănța, Județul Teleorman

Procedura de atribuire a contractului de proiectare tehnică și antrepriză pentru realizarea racordurilor la rețeaua de canalizare din localitățile Frăsinet și Clănța, județul Teleorman, a fost reluată la data de 22 mai 2024. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 7 iunie 2024.

Această reluare vine după ce procedura inițială a fost anulată la 30 ianuarie 2024. Motivele anulării au fost legate de insuficiența fondurilor disponibile și diverse erori tehnice și procedurale. Printre problemele identificate s-au numărat introducerea unei clauze suspensive fără precizarea sursei de finanțare și a datei certe de semnare a contractului după finalizarea licitației. De asemenea, s-a constatat că în procedurile ce presupun și servicii de proiectare, utilizarea unui procent mai mare de 40% pentru preț în cadrul evaluării licitației nu este legală. Procedura inițială a fost demarată eronat conform legii 99/2016, iar valoarea estimată a contractului era de 3.671.242,64 RON.

Anterior, la data de 4 mai 2022, a fost demarată prima procedură de atribuire pentru acest contract, cu termenul de depunere a ofertelor până la 23 mai 2022. Ofertele erau valabile până la 23 august 2022, iar garanția de participare era de 36.000 lei. Garanția de bună execuție era stabilită la 10% din valoarea contractului fără TVA, iar durata contractului era de 18 luni.

Vrei să ofertezi la proiecte și șantiere care acum se construiesc în România? Poți găsi astfel de oportunități pe platforma www.victa.ro.

SURSA ARTICOL