Botoșani: Licitație de 45,3 milioane lei din fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de termoficare în 5 ansambluri de locuințe

Primăria municipiului Botoșani va organiza în data de 27 februarie o licitație care pleacă de la o valoare evaluată la 45,3 milioane lei pentru modernizarea rețelei termice secundare în cinci ansambluri de locuințe.

Pentru aceste lucrări vor fi folosite fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, rețeaua de termoficare din municipiul Botoșani fiind operată de compania Modern Calor, al cărui unic acționar este Consiliul Local.

În cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028”- Etapa a II-a este prevăzută realizarea următoarelor lucrări: 1. Reabilitarea reţelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuinţe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (Iups), Condacia și Armonia; 2. Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori; 3. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară; 4. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire: 4.1. Dotare pompe de circulaţie încălzire existente cu convertizoare statice de frecvenţă pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Griviţa 2, PT Griviţa 5, PT Griviţa 6, PT Bucovina, PT Pacea 2), respectiv 4.2. Achiziţionare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvenţă pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornişa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica); 5. Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET; 6. Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie – regulatoare de presiune + robinete de reglare.