Investiție în dezvoltarea infrastructurii: Extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare în satul Bosanci

În cadrul procesului amplu de dezvoltare a infrastructurii în România, unul dintre proiectele esențiale este „Extinderea Rețelei de Apă Potabilă și Canalizare în Satul Bosanci, Comuna Bosanci, Județul Suceava”. Această investiție reprezintă un pas semnificativ pentru a asigura accesul la resurse de apă potabilă și pentru a gestiona eficient deșeurile de apă uzată în comunitatea respectivă.

Investiția acoperă o gamă largă de activități și documentații necesare pentru implementarea eficientă a proiectului. Printre acestea se numără realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantități și alte documentații tehnice esențiale pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare. Pe întreaga durată a contractului de executie lucrări, proiectantul va oferi asistență tehnică specializată pentru a asigura conformitatea și succesul proiectului.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă este un aspect crucial al proiectului. Aceasta implică utilizarea de conducte de tip PEID PE100, PN 10, cu diferite diametre, pentru o lungime totală de 8150 de metri. Aceste conducte vor fi amplasate strategic de-a lungul drumului județean DJ208A și a mai multor drumuri comunale din domeniul public al comunei, asigurând astfel accesul la apă potabilă pentru locuitorii din Satul Bosanci.

Pe de altă parte, extinderea rețelei de apă uzată va permite colectarea și transportul eficient al apei uzate menajere. Acest aspect al proiectului include implementarea unor colectori, cămine de vizitare, construirea unei stații de pompare ape uzate și realizarea subtraversărilor pentru drumurile comunale pietruite și asfaltate, precum și pentru Drumul Județean DJ208A. Pentru colectarea apei uzate menajere, se vor utiliza conducte de tip PP SN8 De200 și 250 mm, cu o lungime totală de 3650 de metri pentru rețeaua de canalizare gravitațională.

În prezent, procedura de atribuire a contractului de antrepriză asociat cu acest proiect a fost reluată, cu termenul limită pentru depunerea ofertelor stabilit la data de 22.03.2024. Ofertele sunt valabile până la data de 22.07.2024. Valoarea estimată a acestui proiect este de aproximativ 8.18 milioane de lei, reprezentând astfel o investiție semnificativă în dezvoltarea infrastructurii locale și în promovarea unor sectoare cheie precum gestionarea apei.

Proiectul reprezintă o oportunitate de a contribui la dezvoltarea sectorului EPURARE/TRATARE/POMPARE APA și RETEA APA/CANALIZARE.

Dacă dorești să ofertezi pentru materiale în cadrul acestui proiect, te invităm să accesezi ID-ul P274401 pe platforma Victa.ro. Aici vei găsi toate informațiile!

SURSA ARTICOL