Parker|TRANSAIR® ne prezinta un sistem inteligent de magistrale pentru aer comprimat şi fluide industriale, ideal pentru: aer comprimat, vacuum, apa, gaze inerte.