Pentru majoritatea parcarilor, normativele din Romania si EU, impun folosirea unor sisteme de ventilare mecanice si naturale, care au rolul de a evacua noxele produse de masini in