Comunitățile urbane au fiecare un potential crescut de dezvoltare prin proiecte de investiții în eficiență energetică și introducerea unor surse locale regenerabile de energie. Consumul de energie –