Pompele orizontale multietajate Grundfos CM / CME sunt utilizate pentru circularea, pomparea, ridi-carea presiunii fluidelor în sistemele și procesele din instalațiile cladirilor, în industrie, în agricultură și alte