Complexitatea tot mai mare a automatizărilor industriale şi necesitatea scăderii timpului alocat punerii în funcţiune a unei linii tenologice noi, precum şi micşorarea timpilor necesari reparaţiilor, aduc în